Përshkrimi i aktivitetit

Ekskursionet zhvillohen për të nxitur bashkëveprimin shoqëror ndërmjet studentëve, trajtimin e tematikave në një format më të clirët dhe për t’u dhënë atyre mundësinë e vizitës së vendeve të ndryshme.

Na ndiqni në: