Përshkrimi i aktivitetit

Takime të hapura me karakter fetar ku të gjithë studentëve u krijohet mundësia të njohin Islamin, parimet dhe rregullat e tij si dhe të diskutojnë mbi çështje dhe shqetësime aktuale me të cilat ata përballen gjatë jetës studentore dhe jo vetëm.

Na ndiqni në: