Përshkrimi i aktivitetit Project

Trajnime të realizuara brenda dhe jashtë vendit që synojnë aftësimin e profilizuar të të rinjve dhe thellimin e njohurive themelore në fusha të ndryshme si lidershipi, komunikimi, hartimi dhe menaxhimi i projekteve, inteligjenca emocionale etj.

Na ndiqni në: