Trajnimi ” Këshillimi i Karrierës dhe Rritja e Kapaciteteve ” | Maqellarë

Trajnimi `` Këshillimi i Karrierës dhe Rritja e Kapaciteteve `` | Maqellarë

Rritja dhe fuqizimi i të rinjve që morën pjesë në trajnimin e realizuar tek Ardhmëria Maqellarë, duke vendosur në fokus mekanizmat kryesore qe sjellin suksesin, si temat e lidershipit, punës ne grup, komunikimit dhe njohjes të botës te mundësive të ndryshme që janë të ofruara për target grupin e tyre.

Më poshtë jane shfaqur disa momente nga ky trajnim, si dhe workshopet qe e shoqëruan. Realizimi u krye në sajë të bashkëpunimit te degëve të Ardhmërise Maqellarë dhe Tiranë, me trajnues Endrit Maci, Qazim Fucia, Greta Bullari dhe Elinda Gjonomadhi. Vlen të përmendet interaktiviteti dhe kapacitetet e një niveli të lartë që këta nxënës treguan gjatë workshopeve, dhe interesimit për vazhdimin e karrierës së tyre.

Na ndiqni në:

Leave A Comment