Shkëmbime Kulturore me Gjimnazistët e Rretheve

Ndër shkëmbimet rinore që sjellin ngjyra tek Ardhmëria janë edhe vizitat e nxënësve të shkollave të mesme që janë aktivistë pranë Degëve të Ardhmërise Kamez, Postribë dhe Durrës, të cilët kanë mundësi të njihen më afër me Ardhmërinë Tirane.

Në këto vizita u bë një prezantim i përgjithshëm i aktivitetit të përgjithshëm të degës Tiranë, dhe u shkëmbyen mbresat dhe opinionet mes tyre. Bashkangjitur janë disa momente përgjatë këtyre shkëmbimeve.

Na ndiqni në:

Leave A Comment